Okno

900

Představte si, že žijete v domě bez oken a dveří. V deštivých měsících váš příbytek zaplavuje voda, v zimních zasypává sníh, v létě se k vám stěhují nezvaní návštěvníci v podobě hmyzu a krys. Takové „obyčejné“ okno významně vylepší životní podmínky lidem, kteří v takových domech skutečně musí žít.

Kategorie: Štítek:

Popis

Kdykoli je potřeba, jsme tu s vámi pro druhé. Při povodních a zemětřeseních, sesuvech půdy či požárech, ve válečných konfliktech i během nečekané epidemie, vždy jsme připraveni pomoci. Jsme jednou z největších humanitárních organizací v České republice a součástí mezinárodní sítě organizací ADRA s pobočkami ve více než 100 zemích světa. Díky tomu můžeme rychle reagovat a okamžitě začít pomáhat přímo tam, kde je zrovna potřeba. V Česku i v zahraničí.    Zajišťujeme pitnou vodu, potraviny, zdravotní péči, hygienické potřeby, základní ošacení, přístřeší i psychosociální pomoc. Zabraňujeme dalším ztrátám na životech a vracíme lidem důstojné životní podmínky. To vše díky podpoře našich dárců a dárkyň.