ADRA Dárek

HUMANITÁRNÍ POMOC

Pomáháme lidem v nouzi po celém světě. Při povodních, zemětřeseních, sesuvech půdy či vlně tsunami, při hurikánech a požárech, ve válečných konfliktech i během nečekané epidemie, vždy jsme připraveni pomoci. Neprodleně po přírodní či jiné katastrofě zajišťujeme lidem základní humanitární pomoc – vodu, jídlo, přístřeší a zdravotní péči. V další fázi pak v zasažených oblastech obnovujeme zničené domy, školy, nemocnice, silnice, mosty a další nezbytnou infrastrukturu.

Pomáháme lidem obnovit či najít nový zdroj obživy a postavit se na vlastní nohy. V neposlední řadě se snažíme předcházet dalším neštěstím. Spolupracujeme s místními komunitami a seznamujeme je s metodami a technikami, které jim pomáhají lépe se vypořádat s nepříznivými podmínkami.

Přečtěte si více o našich aktuálních >>>projektech zaměřených na humanitární pomoc<<<

Dárky v oblasti humanitární pomoc