Balíček proti infekčním nemocem

250

Umýt si ruce mýdlem je na některých místech v Africe a Asii luxus. Pomocí tohoto ADRA Dárku můžete dopřát nejen tento luxus hned několika lidem najednou. Hygienický balíček obsahuje kromě mýdla také roušky a dezinfekci na ruce, lidé tak budou moci účinněji předcházet nejrůznějším onemocněním.

Kategorie: Štítek:

Popis

Mnohem snadnější než nemoci léčit je jim předcházet. A přesně o to se v oblasti zdraví snažíme především. Zajišťujeme přístup k pitné vodě a kvalitní stravě, stavíme vodovody, nádrže, sanitační zařízení. Vzděláváme v oblasti hygieny i výživy, stavíme, opravujeme i provozujeme nemocnice. A když je potřeba, poskytujeme zdravotní péči i zdravotnický materiál při přírodních katastrofách a dalších mimořádných událostech.