ADRA Dárek

Podmínky prodeje

Podmínky prodeje

ADRA, o.p.s., IČ: 61388122, se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, zapsaná ve veřejném rejstříku v oddíle O, vložka 1196, je provozovatelem veřejné sbírky číslo S-MHMP/138798/2015 a webových stránek https://darek.adra.cz/ (dále jen Provozovatel).

Tyto Podmínky prodeje (dále jen „Podmínky“) upravují vztahy mezi Provozovatelem a osobou, která má zájem přispět do veřejné sbírky (dále jen „Přispěvatel“) prostřednictvím objednávky uskutečněné na https://darek.adra.cz/.

Potvrzením objednávky Přispěvatel potvrzuje seznámení se s Podmínkami a souhlas s nimi.

1. Úvodní ustanovení

Veřejná sbírka

Provozovatel provozuje v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, veřejnou sbírku oznámenou u Magistrátu hl. m. Prahy pod číslem S-MHMP/138798/2015. Účelem veřejné sbírky je získání peněžitých příspěvků na zajištění okamžité, rehabilitační a rekonstrukční pomoci při mimořádných událostech a na řešení dlouhodobých problémů místních obyvatel s ohledem na ekonomické, sociální, zdravotní a ekologické aspekty života lidí v zemích schválených MZV ČR dne 5.1.2015 (dále jen „Veřejná sbírka“).

Příspěvek do veřejné sbírky

Dokončenou objednávkou na https://darek.adra.cz/ Přispěvatel přispívá do Veřejné sbírky, a to prostřednictvím dárkového certifikátu (dále jen „Certifikát“). Přispěvatel má možnost si zvolit z možností daru „elektronický certifikát“ a daru „tištěný certifikát“. Výše příspěvku do Veřejné sbírky vždy odpovídá hodnotě uvedené na webu e-shopu https://darek.adra.cz/

Poskytnutí příspěvku do Veřejné sbírky se kromě těchto Podmínek řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vzhledem k neobchodní povaze činnosti Provozovatele v rámci Veřejné sbírky se na vztah Přispěvatele a Provozovatele neuplatní zvláštní pravidla, která občanský zákoník stanoví pro vztah podnikatele a spotřebitele a pro prodej zboží v obchodě.

Okamžikem potvrzení objednávky je mezi Přispěvatelem a Provozovatelem uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku do Veřejné sbírky. Na základě této smlouvy má Přispěvatel povinnost poskytnout příspěvek do Veřejné sbírky.

Cena příspěvku odpovídá automaticky hodnotě, která je uvedena na webu u příslušného Certifikátu.

Provozovatel má povinnost Přispěvateli zaslat objednaný Certifikát buď elektronicky na emailovou adresu zadanou přispěvatelem v průběhu objednávky (v případě volby daru s elektronickým certifikátem), nebo doručit certifikát na adresu uvedenou Přispěvatelem v průběhu objednávky (v případě volby daru s tištěným certifikátem). Provozovatel má dále povinnost poskytnutý příspěvek využít za účelem Veřejné sbírky. Další práva a povinnosti Přispěvatele a Provozovatele stanoví další články tohoto dokumentu.

2. Objednání a dodací podmínky

Při objednání Certifikátu na https://darek.adra.cz/ se postupuje tak, že Přispěvatel vloží vybraný Certifikát do košíku a pokračuje v objednávce do pokladny, v rámci které vyplní údaje nezbytné pro vystavení potvrzení o daru a pro vyřízení objednávky ze strany Provozovatele. Potvrzení o daru získává Přispěvatel s každou objednávkou automaticky a najde ho ke stažení po registraci na portálu Moje ADRA. 

Přispěvatel může platit pomocí platební karty nebo bankovním převodem. V případě platby bankovním převodem musí být částka na účtu Provozovatele identifikovatelná pod variabilním symbolem, který se generuje v objednávce a který je zaslán Přispěvateli v potvrzení objednávky. 

Provozovatel potvrzuje objednávku odesláním e-mailu s rekapitulací objednávky na e-mailovou adresu Přispěvatele. 

Elektronický certifikát

V návaznosti na úspěšnou platbu je vygenerován certifikát ve formátu PDF, který je uložen na serveru Provozovatele. Certifikát odchází Přispěvateli po přijetí platby Provozovatelem, v případě platby kartou ihned, v případě platby bankovním převodem do 1 dne od připsání platby na účet Provozovatele. Přispěvatel dostává samostatný e-mail s elektronickým Certifikátem ve formátu PDF v příloze.

Tištěný certifikát

V návaznosti na úspěšnou platbu Provozovatel připraví vybraný Certifikát k odeslání. Certifikáty odesíláme do 3 pracovních dnů od obdržení platby. Doručujeme prostřednictvím dopravních společností Česká pošta a Zásilkovna. Doba doručení Certifikátu závisí na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení je 3-5 dní. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. Certifikát je možné doručit pouze v rámci České republiky.

Doručení prostřednictvím České pošty

V případě doručení prostřednictvím České pošty doručí dopravce Certifikát na adresu, kterou Přispěvatel vyplnil během objednávky. Cena za přepravu je uvedena v objednávce při volbě způsobu dopravy.

Doručení prostřednictvím Zásilkovny

V případě doručení prostřednictvím Zásilkovny doručí přepravce Certifikát na výdejní místo Zásilkovny, které Přispěvatel vybral v objednávce.

3. Potvrzení o daru

Poskytnutí příspěvku na Veřejnou sbírku prostřednictvím zakoupením Certifikátu umožňuje Přispěvateli odečíst si dar od základu daně. Podmínky pro odečet daru od základu daně se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Provozovatel vystaví Přispěvateli potvrzení o daru automaticky za předpokladu, že Přispěvatel v objednávce vyplnil všechny údaje potřebné k vystavení potvrzení o daru. Přispěvatel si potvrzení o daru může stáhnout po registraci na portálu Moje ADRA obvykle do 7 pracovních dnů po uskutečnění daru (zakoupení Certifikátu)

Údaje potřebné pro vystavení potvrzení o daru

U fyzických osob je pro vystavení potvrzení o daru potřeba vyplnit: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a kontaktní adresu (e-mailovou či poštovní), na kterou může Provozovatel potvrzení zaslat. 

U právnických osob je pro vystavení potvrzení o daru potřeba vyplnit název firmy, sídlo firmy, identifikační číslo (IČO) firmy a kontaktní adresu (e-mailovou či poštovní), na kterou může Provozovatel potvrzení zaslat. 

 

Vaše údaje můžete kdykoli doplnit či změnit na portálu Moje ADRA. Podrobnosti najdete na webu z v sekci častých dotazů. 

4. Reklamace

Vyřizování reklamací a uplatnění práv z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem. Vzhledem k charakteru Veřejné sbírky se na prodej prostřednictvím https://darek.adra.cz/ nevztahují záruční a další podmínky stanovené ve zvláštních ustanoveních občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě. V případě reklamace je Přispěvatel povinen informovat Provozovatele bez zbytečného odkladu e-mailem na adresu: adradarek@adra.cz . V e-mailu je nutné uvést údaje potřebné k dohledání objednávky. Těmito údaji jsou identifikační údaje zadané při vyplnění objednávky, případně také číslo bankovního účtu Přispěvatele v případě platby bankovním převodem a neuvedení správného variabilního symbolu.

Elektronické certifikáty

Provozovatel vyřizuje případné reklamace týkající se nezaslání elektronických Certifikátů z důvodu chybně zadané elektronické adresy či technického problému na straně Provozovatele. Přispěvatel může požádat o opětovné zaslání či zaslání na adresu novou a Provozovatel se mu pokusí vyhovět a zaslat email znovu.

Tištěné certifikáty

Pokud v objednávce chybí údaje nutné pro doručení tištěného Certifikátu (jméno, úplná adresa, email, telefon či výdejní místo Zásilkovny), pokusí se Provozovatel Přispěvatele kontaktovat. V případě, že chybí i kontaktní údaje, prostřednictvím kterých by Provozovatel Přispěvatele kontaktoval se žádostí o doplnění údajů nutných pro odeslání, nebude Certifikát odeslán.

Tištěné certifikáty balí Provozovatel před odesláním do bublinkové obálky, aby se předešlo jejich poničení při přepravě. Za případné poškození ze strany dopravce nenese Provozovatel odpovědnost.

5. Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávkového formuláře Přispěvatel bere na vědomí, že veškeré poskytnuté osobní údaje zpracovává ADRA, o. p. s., IČ: 61388122, se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5 jako správce, za účelem vyřízení důvodu kontaktování. Osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uvedeným účelům a po dobu nutnou k naplnění tohoto účelu. Osobní údaje jsou předávány pouze zpracovatelům, kteří jsou schopni zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Kompletní znění informací o ochraně osobních údajů je k dispozici na tomto odkaz: https://adra.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky prodeje jsou zveřejněny na eshopu https://darek.adra.cz/ Provozovatel je oprávněn Podmínky měnit a doplňovat. Pro Přispěvatele i Provozovatele jsou závazné Podmínky ve znění zveřejněném v okamžiku objednávky. Tato pravidla jsou platná od 19. 4. 2024.

ARCHIV PODMÍNEK

Podmínky aktuální od 19. 4. 2024: ke stažení zde

Podmínky aktuální od 19. 10. 2023 – do 18.4. 2024:  ke stažení zde

Podmínky aktuální od 1. 9. 2023 do 19. 10. 2023: ke stažení zde